Εχινάτσια βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Εχινάτσια  βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Κιλκίς
Συλλέγεται με το χέρι.
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 30 γρ