Λεβάντα ανθός βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Λεβάντα ανθός  βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Κιλκίς
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 40 γρ