Λουίζα βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Λουίζα βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Καρδίτσα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 20 γρ