Μελισσόχορτο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'


Μελισσόχορτο βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Κιλκίς
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 25 γρ