Τσάι του βουνού βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'


Τσάι του βουνού βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μαγνησία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 40 γρ