Κακάο ημιαποβουτυρωμένο ΒΙΟ 'Βιόδωρος Γαία'Κακάο ημιαποβουτυρωμένο ΒΙΟ 'Βιόδωρος Γαία'  
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Ολλανδικό προϊόν 
Συστατικά: κακάο ημιαποβουτυρωμένο με 10-12% λιπαρά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 200γρ