Κανέλα Κεϋλάνης σκόνη βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Κανέλα Κεϋλάνης σκόνη 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Σρι Λάνκα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 50 γρ