Κανέλα Κεϋλάνης ξύλο βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Κανέλα Κεϋλάνης ξύλο βιολογική Βιόδωρος γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Σρι Λάνκα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 50 γρ