Νιφάδες 4 Δημητριακά 'Βιόδωρος Γαία'Νιφάδες 4 Δημητριακά βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γερμανία
Συστατικά: νιφάδες κριθαριού*, νιφάδες σίκαλης*, νιφάδες σιταριού*, νιφάδες βρώμης*
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

όπου * προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 500 γρ