Νιφάδες Βρώμης χωρίς γλουτένη 'Βιόδωρος Γαία'Νιφάδες Βρώμης βιολογικές χωρίς γλουτένη 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Πρέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 300 γρ