Νιφάδες Βρώμης λεπτές 'Βιόδωρος Γαία'Νιφάδες Βρώμης βιολογικές λεπτές 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Πρέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ