Νιφάδες Βρώμης μέτριες 'Βιόδωρος Γαία'Νιφάδες Βρώμης βιολογικές μέτριες 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Ελληνικό Προϊόν
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ