Νιφάδες Βρώμης Πέλλας - γηγενής σπόρος 'Βιόδωρος Γαία'Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή 
υψηλής ποιότητας από την Πέλλα από γηγενή τοπικό σπόρο!
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Νιφάδες Βρώμης βιολογικές Πέλλας γηγενής σπόρος 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση: Πέλλα 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ