Νιφάδες Δίκοκκου Σιταριού βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'Νιφάδες Δίκοκκου Σιταριού βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ιταλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 250 γρ