Νιφάδες Κινόα βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'Νιφάδες Κινόα βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 250 γρ