Νιφάδες Κριθαριού 'Βιόδωρος Γαία'


Νιφάδες Κριθαριού βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Πρέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ