Νιφάδες Πατάτας (πουρές) βιολογικές Βιόδωρος ΓαίαΝιφάδες Πατάτας (πουρές) βιολογικές Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 300 γρ