Νιφάδες Φαγόπυρου βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'Νιφάδες Φαγόπυρου βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ