Κουκιά βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'


Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Κουκιά βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Εύβοια
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ