Κουκιά βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'Κουκιά βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Εύβοια
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ