Μαγεριά βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Μαγεριά
βιολογική

Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Συστατικά : φασόλια μαυρομάτικα*, φακή*,         φάβα*, φασόλια ροβίτσα*
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 500γρ