Μουτζέντρα (φακόρυζο) βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Μουτζέντρα (φακόρυζο) βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Συστατικά: φακή* ψιλή Φενεού, ρύζι* νυχάκι Μεσολογγίου
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίαςΠιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ