Φακόρυζο βιολογικό Μουτζέντρα 'Βιόδωρος Γαία'Φακόρυζο βιολογικό  Μουτζέντρα  βιολογικό 
'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ελλάδα 
Συστατικά: φακή* ψιλή Γρεβενών, ρύζι* νυχάκι Μεσολογγίου
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ