Οσπριάδα βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'


Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Οσπριάδα
βιολογική 'Βιόδωρος Γαία' 

Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ελλάδα 
Συστατικά : Φασόλια χάντρες*, φασόλια μέτρια*,
 ροβίτσα*, φάβα* 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Βάρος 500γρ