Οσπριάδα βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'


Οσπριάδα
βιολογική

Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Συστατικά : Φασόλια χάντρες*, φασόλια μέτρια*,
μαυρομάτικα*, ροβίτσα*, φάβα*
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 500γρ