Φάβα από Λαθούρι Γρεβενών βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Φάβα από Λαθούρι Γρεβενών βιολογική 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρεβενά 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ