Φάβα από Λαθούρι βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Φάβα από Λαθούρι βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Φενεός Κορινθίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ