Φάβα από λαθούρι Γρεβενών βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'


Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
από τα Γρεβενά
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία
Φάβα από Λαθούρι Γρεβενών βιολογική Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρεβενά 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ