Φάβα από μπιζέλι βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Φάβα από μπιζέλι βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Καναδάς
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ