Φακές ανάμεικτες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'


              

Φακές ανάμεικτες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Συστατικά: φακή* ψιλή Γρεβενών, φακή* μαύρη Δομοκού, φακή* κόκκινη 
Παρασκευάζεται & συσκευάζεται στην Ελλάδα για την Plus Organica 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ