Φακές ανάμεικτες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'


                       

Φακές ανάμεικτες βιολογικές
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Παρασκευάζεται & συσκευάζεται στην Ελλάδα για την Plus Organica 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ