Φακές Κόκκινες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'Φακές Κόκκινες βιολογικές  'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Τουρκία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ