Φακές Κόκκινες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'Φακές Κόκκινες βιολογικές
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Τουρκία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ