Φακές Μαύρες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'


        

Φακές Μαύρες βιολογικές
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Δομοκός
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ