Φακές Μαύρες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'


        

Φακές Μαύρες βιολογικές  'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Δομοκός
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ