Φακές Ψιλές βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'


           

Φακές Ψιλές βιολογικές Βιόδωρος Γαία
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρεβενά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ