Φακές Ψιλές Γρεβενών βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'


           
Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από τα Γρεβενά.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Ποιότητα, που...ξεχωρίζει!
Φακές Ψιλές Γρεβενών βιολογικές Βιόδωρος Γαία
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρεβενά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ