Φακές Ψιλές Γρεβενών βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'


           
Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή 
υψηλής ποιότητας από τα Γρεβενά.
Φακές Ψιλές Γρεβενών βιολογικές Βιόδωρος Γαία
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρεβενά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ