Φασόλια ψιλά ποικιλία Παπούδα βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'


Φασόλια ψιλά βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ