Φασόλια ψιλά Παπούδα Βέροιας βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'


  
Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή 
υψηλής ποιότητας από την Βέροια.
Ελληνικά βιολογικά όσπρια 'Βιόδωρος Γαία'

Φασόλια ψιλά Παπούδα Βέροιας   βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ