Φασόλια Χάντρες πολύχρωμες (μπαρμπούνια) βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'


Μία ποικιλία, όλα τα χρώματα! 
Τοπική ποικιλία Δυτ. Μακεδονίας
Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από την δυτική Μακεδονία.
Φασόλια Χάντρες πολύχρωμες (μπαρμπούνια) βιολογικά Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση δυτική Μακεδονία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 400γρ