Φασόλια Γίγαντες βιολογικά Δυτ. Μεκεδονίας Βιόδωρος γαία


Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή υψηλής ποιότητας 
από την Φλώρινα.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Φασόλια γίγαντες βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Δυτική Μακεδονία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ