Φασόλια Γίγαντες βιολογικά Βιόδωρος γαίαΦασόλια γίγαντες βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Πρέσπες Φλωρίνης
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ