Φασόλια Γίγαντες βιολογικά Βιόδωρος γαία


Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή υψηλής ποιότητας από την Φλώρινα.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Φασόλια γίγαντες βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Φλώρινα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ