Φασόλια Γίγαντες Έγχρωμοι βιολογικά Δυτ. Μακεδονίας 'Βιόδωρος Γαία'


Φασόλια Γίγαντες Έγχρωμοι βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση δυτικής Μακεδονίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 400γρ