Φασόλια Γίγαντες Έγχρωμοι βιολογικά Δυτ. Μακεδονίας 'Βιόδωρος Γαία'


Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Φασόλια Γίγαντες Έγχρωμοι βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση δυτικής Μακεδονίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 400γρ