Φασόλια Κόκκινα βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'


            Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Φασόλια Κόκκινα βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Φενεός Κορινθίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ