Φασόλια Κόκκινα βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'


            
Φασόλια Κόκκινα βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ