Φασόλια μέτρια 'Καρατζοβίτικα' Βέροιας βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'


Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής  
υψηλής ποιότητας από τη Βέροια
Ελληνικά βιολογικά όσπρια 'Βιόδωρος Γαία'
Φασόλια Μέτρια 'καρατζοβίτικα' Βέροιας   βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Βέροια
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ