Φασόλια Μέτρια βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'Φασόλια Μέτρια 'καρατζοβίτικα' βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ