Φασόλια Πλακέ βιολογικά Δυτ. Μακεδονίας Βιόδωρος γαίαΑγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής
 υψηλής ποιότητας από την δυτ. μακεδονία.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία
Φασόλια Πλακέ βιολογικά δυτ. μακεδονίας 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Δυτική Μακεδονία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ