Φασόλια Πλακέ βιολογικά Βιόδωρος γαία


Φασόλια Πλακέ βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Δυτική Μακεδονία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ