Φασόλια Πλακέ βιολογικά Δυτ. Μακεδονίας Βιόδωρος γαία


Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή υψηλής ποιότητας από την δυτική Μακεδονία
          Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Φασόλια Πλακέ βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Δυτική Μακεδονία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ