Φασόλια Πλακέ βιολογικά Βιόδωρος γαία


Φασόλια Πλακέ βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Φλώρινα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ