Φασόλια σόγιας βιολογικά Βέροιας 'Βιόδωρος Γαία'


Αγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή 
υψηλής ποιότητας από την Βέροια.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 
εκλεκτής ποιότητας 'Βιόδωρος Γαία'!
Φασόλια σόγιας βιολογικά Βέροιας 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500γρ