Σούπα Πολυσπόρι βιολογική με Δίκοκκο σιτάρι 'Βιόδωρος Γαία'Σούπα Πολυσπόρι βιολογική με Δίκοκκο σιτάρι
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Συστατικά: φακή*, ρεβύθια*, φάβα*, Δίκοκκο σιτάρι*
Προέλευση Μέγαρα
Όπου * Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

Βάρος 350γρ