Ρεβύθια βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'Ρεβύθια βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρεβενά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ