Ρεβύθια βιολογικά Γρεβενών 'Βιόδωρος Γαία'

Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία' εκλεκτή ποιότητας

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής  
υψηλής ποιότητας από τα Γρεβενά.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 
εκλεκτής ποιότητας 'Βιόδωρος Γαία'!

Ρεβύθια βιολογικά Γρεβενών 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρεβενά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ