Ρεβύθια ψιλά βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'Ρεβύθια ψιλά βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Καστοριά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ