Κιμάς σόγιας βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'


Κιμάς σόγιας βιολογικός Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Γερμανικό προϊόν 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 170 γρ