Ποπ δημητριακών με κακάο (coco pops) βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Ποπ δημητριακών με κακάο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'   
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προϊόν Ιταλίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 200 γρ