Ποπ δίκοκκου σιταριού βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Ποπ δίκοκκου σιταριού βιολογικό   
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προϊόν Ιταλίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 150γρ