Ποπ κινόα βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'
Ποπ κινόα βιολογικό     
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προϊόν Βολιβίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 100γρ