Ποπ ντίνκελ με μέλι βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Ποπ ντίνκελ με μέλι βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'    
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προϊόν Γερμανίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 150 γρ