Αμάρανθος βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'Αμάρανθος βιολογικός
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Περού
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ