Κεχρί Βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Κεχρί βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βουλγαρία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ