Κινόα βιολογική Λοκρίδος 'Βιόδωρος Γαία' 250γρΑγροτικό προϊόν μικρού βιοκαλλιεργητή υψηλής ποιότητας από την Λοκρίδα.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'Κινόα Λοκρίδος βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Λοκρίδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 250 γρ