Κινόα βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Κινόα βιολογική Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βολιβία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 250 γρ