Κινόα κόκκινη βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Κινόα κόκκινη βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Περού
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 250 γρ