Κινόα κόκκινη με πληγούρι 'Βιόδωρος Γαία'Κινόα κόκκινη με πληγούρι 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟ
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Παρασκευάζεται στην Ελλάδα - προϊόν εισαγωγής
Συστατικά: Κινόα κόκκινη*, πληγούρι* 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 

Βάρος 500 γρ