Φαγόπυρο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Φαγόπυρο βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Κίνα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ